Skip to main content

Az alkalom

Június 23-án lezárult a Prizma, a Jamba eseménysorozata. 2022 decemberében kezdtük, és a négy alkalomból álló programsorozat minden állomását egy-egy társadalmilag marginalizált csoportnak dedikáltuk. Ezeket a beszámolókat megtaláljátok itt, itt és itt. Ezúttal a Pride-dal összefogva csináltunk egy workshopot az Aurórában akadálymentesen, interaktívan és egymásra figyelve, kíváncsian.

A program

Ez a lezáró alkalom az LMBTQ emberek csoportját, társadalmi helyzetét tette a fókuszba, de mindezt egy saját élmény által vizsgálva: Márton Gábor Csaba színházi nevelési szakember, LMBTQ-, fogyatékosság-, és inklúzió-ügyi aktivista tartott egy akadálymentesen hozzáférhető workshopot. Itt elsősorban az identitás, önmagunk definiálása, illetve a társdalom szerepe az egyéni identitás formálásban kerültek fókuszba. Kisebb csoportos gyakorlatokban, játékos, könnyed formában élhettük meg, hogy a sztereotípiák alapvetően mire jók, miért hasznosak, és miért rettentő károsak, ha emberekről, vagy emberek csoportjáról alakulnak ki ezek. 

A fotón Márton Gábor Csaba, a workshop vezetője látható.

Nagyon jó érzés volt, hogy tabumentesen tudtunk beszélgetni ezekről, az egyébként érzékeny témákról. Azt is nagyon jó volt megélni, hogy a workshop metodikája milyen támogatóan hatott a csoportdinamikára – először kis csoportokban beszélgettünk, gondolkodtunk, feladatokat oldottunk meg, majd azt kibontva alakult ki egy közös, nagyobb csoportos diskurzus. Gábor már a tréning elején engedélyt adott nekünk arra, hogy bármit kérdezhetünk, akár egymástól is, ne érezzük magunkat zavarban, tegyük fel bátran a bennünk motoszkáló kérdéseket.

Gyakran az információ hiánya, vagy a téves és tudományosan nem megalapozott, de mégis a közgondolkodást befolyásoló gondolatok uralják az LMBTQ emberekről való megítélést, amelyek gyakran kimondottan bántóak, vagy egész egyszerűen nem igazak, csak a többségi társadalom szeret egyszerűsíteni, tipizálni. Sok párhuzamot találtunk a fogyatékossággal élő emberek és az LMBTQ emberek társdalami helyzetében: mindkét esetben sokszor az információk hiánya okozza a előítéleteket, ezért szuper olyan közegben lenni, ahol ezeket a tévhiteket el tudjuk oszlatni, és egy megértő, nyitott és társadalmilag érzékeny párbeszédet tudunk folytatni.

Az élmény

Kardon Annamária – egy résztvevő beszámolója

 

Érdeklődéssel, kíváncsian érkeztem az Aurórába, ahol a Jamba csapata a tőlük megszokott kedvességgel, lelkesen fogadott, majd bemutatták nekem Márton Gábor Csaba színészt és szociális cirkuszost, aki az este házigazdájaként volt jelen. 

Nagyon jó élmény volt számomra a beszélgetést követő játék, egy alternatív activity is, ami számomra megvalósította a nagybetűs Inklúziót és aminek azóta is a hatása alatt vagyok. A játék szokásos verziójával ellentétben itt senki se látta a mutogatót, a jól látók is csak azt kapták belőle, amit egy önkéntes narrátor el tudott mondani, ki tudott fejezni. Érdekes jelenségekre mutatott rá ez a játék, az eljátszott karakterek közt számos sztereotíp ábrázolás megjelent, ennek kapcsán érdekes beszélgetés kezdődött az előítéletekről, az első benyomásokról. 

Elképesztően büszke voltam azokra, akik megszólaltak, akik úgy döntöttek, tényleg megnyílnak, elmondják, hogyan éreznek. Ha úgy hozta a beszélgetés, véleményeket ütköztettek. Nagy bátorság kell ehhez, különösen akkor, ha az ember valamilyen kisebbség tagja, és megszokta, hogy kaphat negatív megjegyzéseket. Hálás vagyok, amiért megengedték, hogy megéljem velük együtt ezt az egészet. 

Azt hiszem, nemcsak engem érintettek meg az odabent történtek, többen is kifejezték igényüket a folytatásra. Remélem, a továbbiakban is lesz majd lehetőségünk kapcsolódni egymáshoz, mint ember az emberhez. Mert úgy gondolom, a lényeg itt van. Minden más csak ezután jön.

A közösség

Reméljük, részt tudtatok venni valamelyik Prizmán. Szeretnénk megköszönni azoknak, akik eljöttek, kíváncsiak voltak és kapcsolódtak, csodálatos volt megélni ezt a fajta érzékeny odafordulást egymáshoz. Köszönjük nektek!

A Mozaik Hubnak pedig szeretnénk megköszönni a Prizma eseménysorozat támogatását és, hogy ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy egy befogadóbb, sokfélébb és erősebb magyar társadalmat építsünk.

Megszakítás